מטריקס – גרפיטו

מלאי:

שם האבן: מטריקס

סוג האבן: גרפיטו