אבסולוטו – גרפיטו

מלאי:

שם האבן: אבסולוטו – גרפיטו
סוג האבן: גרניט